Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Fragmenty a střípky z historie obce Lidice.

Níže naleznete několik příspěvků se vztahem obci a zejména její historii.

Některé budou pouhým přepisem perliček z obecních kronik a pamětí. Samořejmě zde bude též vzpomenuto slavných lidických osobností a rodáků.

Obsah rubriky vznikl za pomoci občanů Lidic, zejména pomoci pana učitele Marka Veselého. Mnoho z příspěvků bylo v minulosti již publikováno v tištěné verzi lidického "Zpravodaje" a bylo by škoda je nepředložit znovu, širší veřejnosti, a zejména zájemcům o poznání historie obce Lidice.

Příspěvky jsou uloženy v běžném formátu *pdf. K jejich prohlédnutí je zapotřebí na internetu běžně dostupný program Acrobat reader, který je k dispozici zdarma např. ZDE.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MUDr. Karel Podzemský

Mezi významné rodáky Lidic bezesporu patří MUDr. Karel Podzemský (* 1894, † 1969)

Perličky z lidické farní kroniky

Vybral a zpracoval pan Marek Veselý

„Máry“

Z pozoruhodných obyvatel bývalých Lidic zaslouží vzpomínku i paní Marie Kovařovská...                                        Připravila paní Miloslava Kalibova

Václav Stříbrný – český botanik v Bulharsku

Zpracovala: Miloslava Kalibová podle článků v časopise „Národ“ z r. 1932 a z časopisu „100+1“ č. 1/1985