Menu
Obec Lidice
Lidice

Pomístní, lidová a slangová lidická pojmenování

Autor: Marek Veselý

Zamýšlel jsem se nad tím, zda by někdo, kdo není z Lidic, rozuměl této větě: „Vyšel jsem na pešuňk, vydal se na sraz pod ambíty a pak jsme společně šli na Růžák.“ Podobně jako mají různé profese svůj vlastní slang, tak i v Lidicích najdete výrazy, které se používají zřejmě jenom zde. Pokusil jsem se tedy o vysvětlení jejich pravděpodobného původu.

Pešuňk“ či „Pešunk“

Tohle slovo vychází vlastně z železničářského slangu (a ten zase patrně z němčiny), kde se jím označuje násep. V „lidické terminologii“ znamená prostor před vchodovými dveřmi, kde je také jakýsi násep či val, na který vede několik schodů. V Lidicích se nachází pouze u některých typů domů – zpravidla u typu „B“ a „C“, kdežto u dvojdomků (typ „A“) ani u typu „D“ pešuňk zpravidla nenajdete.

Ambíty“ či „Pod Ambíty“

Tento název se používal (a možná ještě používá) pro pojmenování místa u obchodního centra. Pro upřesnění: pokud vyjdete několik schodů k obchodům, či knihovně, právě se nalézáte „pod ambíty“. Název byl rozšířený zvláště mezi prvními obyvatelkami – lidickými ženami (já sám ho znám od své babičky). Původ názvu bychom měli hledat zřejmě v cizím slově ambit, což je otevřená sloupová klenutá chodba na vnitřní straně budovy, křížová chodba, či ochoz.

Růžák“

Myslím, že tohle pojmenování vám nebude cizí. Ale označuje vlastně hned dvě lokality – jednak je to přímo Růžový sad, ale pak také svah, na kterém několik generací (včetně mě) sáňkovalo, bobovalo a lyžovalo. Svah začíná u Růžového sadu a směřuje dolů k dětskému sousoší. V dnešní době se používá název „Růžový sad“, ale v době svého založení (a vlastně asi až do roku 1989) byl oficiální název „Sad přátelství a míru“.

Vodárna“, „U Vodárny“

Pokud se vydáte po silnici z Lidic do Hřebče, pak nemůžete vpravo před křižovatkou minout stavbu, které se říká „Vodárna“ (místu se pak např. říká „U Vodárny“). Pod pojmem „vodárna“ si však představíme komplex, který zajišťuje dodávku pitné vody pro potřeby obyvatel. Jak je to tedy doopravdy? Požádal jsem o vysvětlení tiskovou mluvčí Středočeských vodáren a.s. Ing. Lenku Kozlovou. Ta mi napsala: „Jedná se jímací území s čerpací stanicí a dvěma aktivními studnami. Je zde vydáno platné rozhodnutí k nakládání s vodami a dále je vyhlášeno pásmo ochrany vodního zdroje I. stupně (oplocené) a druhého stupně společné pro jímací území Hostouň.“ Mně je teď jasné, proč voda v obci Lidice má jiné parametry (je tvrdší) než třeba voda kladenská – máme vlastní studny a voda se vlastně „míchá“.

Když vodu použijete a díváte se, jak mizí ve výlevce umyvadla či WC, pak vězte, že skončí v čističce odpadních vod (čistírně odpadních vod), jenž v Lidicích nese název:

Sračkárna“

Omlouvám se všem, které snad tento název poněkud pohoršil. Ve vzpomínkách mé rodiny je zachováno i pohoršení paní učitelky Jaroslavy Rottové, kterou jsem v 1. třídě při procházce Lidicemi šokoval právě tímto výrazem na dotaz, co je to za stavbu, kolem které jsme právě se třídou šli. „Na vině“ byla moje prababička Božena Zbrojková, která čističce (čistírně) odpadních vod jinak neřekla. A já to pokládal za oficiální (a nijak nepopuzující) název.

V současné době jsou tu stavby vlastně dvě. Původní čistička, která nesla ono pejorativní pojmenování, už je mimo provoz a zcela ji nahradila čistička nová, která je nejen pro Lidice, ale také pro Hřebeč. Novostavba je ze začátku 21. století (stavěla se na přelomu let 2002 a 2003), stará čistička pak pamatuje výstavbu nových Lidic v 50. letech minulého století. Lidice se tak tehdy zařadily mezi „VIP“ obce, které měly vlastní čističku. Tato stavba je umístěna v blízkosti chovného rybníka, dostanete se k ní, když ze silnice vedoucí k rybníku odehnete vlevo po hospodářské cestě. O jejím dalším využití zatím nebylo rozhodnuto, tuším, že je stále ve vlastnictví Středočeských vodáren (***). Nová čistička je o něco níže položená – dobře ji uvidíte ze silnice u rybníka (koupaliště). Domnívám se, že onen jadrný výraz se už pro označení nové čističky (čistírny) nepoužívá.

 


(***) článek je již starší je, převzat zl archivů Lidického Zpravodaje, může obsahovat  již aktuáně drobné nepřesnosti, příkladně ve vlastnictví staré čističky, resp. jejích zbytků ... 

poznámka administrace  - Bohumil Kučera

Datum vložení: 3. 1. 2020 22:21
Datum poslední aktualizace: 4. 1. 2020 1:36
Autor: Bohumil Kučera