Navigace

Vyhledat

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Anketa

I Lidice se bohužel stávají cílem zlodějů a potykají se s kriminalitou či porušováním veřejného pořádku. Uvítali byste kamerové monitorování veřejných prostor v obci Lidice za účelem zvýšení bezpečnosti?

Celkem hlasů:
19
Hlasování začalo:
3. 2. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

MŠ Lidice

Mateřská škola leží v obci s bohatou historií. Je situována v tichém, klidném prostředí s velkou možností krásných vycházek, v bezpečném prostředí s malým silničním provozem, přitom v těsné blízkosti hlavní silnice Kladno - Praha
Mateřská škola vznikla v roce 1972 přestavěním z požární zbrojnice.
Původně byla jednotřídní a od roku 1999 pro velký zájem rodičů byla rozšířena na dvojtřídní MŠ. Tělocvična byla přebudována na druhou třídu novým nábytkem.
V areálu MŠ je školní zahrada s dostatečným vybavením.
Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, nadále rozvíjet péči o děti se specifickými potřebami – děti talentované.
Pracujeme podle Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní standartní a širokou nadstandartní péči o všechny děti naší školy / zájmové kroužky, sportovní a kulturní akce, školy v přírodě, plavecké kurzy, výuku anglického jazyka, výlety/.
Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti – zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností dětí.
Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.
Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovaností.
Tradicí je dlouholetá spolupráce se ZŠ Buštěhrad.

#

Provoz mateřské školy: 6,30 – 16,00 hodin
Zřizovatel školy: Obecní úřad Lidice
Ředitel školy: Eva Nováková
Zástupce ředitele školy: Lenka Rákosová
Adresa školy: Tokajická 160, 273 54 Lidice
Číslo telefonu:               312 253 082       
IČO: 71000631
E-mail: skolka lidice @ volny. cz
Webová stránka: www.MS-LIDICE.cz
Počet pedagogických pracovníků: 2
Počet provozních pracovníků: 2
Počet dětí a skladba tříd:
1 třída 12 dětí od 2 – 4 let
2 třída 20 dětí od 4 – 6 let

Dekorace oken se dětem jistě líbí ...

Hlavní úkoly pro školní rok 2007 – 2008

 1. Ve výchovně vzdělávací práci pracovat podle Rámcově vzdělávacího programu – možno aktualizovat, doplňovat
 2. Zaměřit se na grafický a grafomotorický projev
  • co nejčastěji umožňovat dětem přístup k výtvarným činnostem
  • používat netradiční materiál
  • procvičování jemné motoriky ruky
  • uvolňovací cviky ruky
 3. Rozvíjet jazykový projev
  • odstraňovat ostych při mluveném projevu
  • dramatická výchova
  • maňáskové scénky
  • logopedická cvičení
 4. Zaměřovat se na estetické činnosti
  • zpěv s doprovodem klavíru
  • vytvořit zásobu písní
  • hry se zpěvem, taneční prvky
  • dodržování rytmu
  • používat hudební nástroje
 5. Rozvoj základních morálních hodnot dítěte
  • podněcovat pocit sounáležitosti dětí nejen ke svým vrstevníkům, ale i k blízkým a známým dospělým lidem
  • rozvíjet pěkné vztahy mezi dětmi, vézt je k vzájemnému porozumění
 6. Práce s talentovanými dětmi a s dětmi vyžadujícími individuální péči
  • zájmový klub dětí se zaměřením na anglický jazyk
  • logopedická péče
  • práce s dětmi s odloženou školní docházkou
 7. Zvyšovat fyzickou zdatnost a odolnost dětí
  • správné držení těla
  • plavecký výcvik
  • taneční cvičení
  • efektivní otužování vzduchem a sluncem
  • sezonní činnosti
  • realizace ozdravných pobytů

 (hlavní informace o MŠ Lidice - zdroj vedení MŠ Lidice)

(fotografie - Bohumil Kučera)


 

oficiální web  MŠ LIDICE

Klikni na obrázek pro přechod na web MŠ Lidice

 


 

 Informace o MŠ Lidice a též fotografie naleznete i ZDE