Menu
Obec Lidice
Lidice

Fragmenty a střípky z historie Lidické

Níže naleznete několik příspěvků se vztahem obci a zejména její historii.

Některé budou pouhým přepisem perliček z obecních kronik a pamětí. Samořejmě zde bude též vzpomenuto slavných lidických osobností a rodáků.

Obsah rubriky vznikl za pomoci občanů Lidic, zejména pomoci pana učitele Marka Veselého. Mnoho z příspěvků bylo v minulosti již publikováno v tištěné verzi lidického "Zpravodaje" a bylo by škoda je nepředložit znovu, širší veřejnosti, a zejména zájemcům o poznání historie obce Lidice.

Příspěvky jsou uloženy v běžném formátu *pdf. K jejich prohlédnutí je zapotřebí na internetu běžně dostupný program Acrobat reader, který je k dispozici zdarma.


MUDr. Karel Podzemský

  • Mezi významné rodáky Lidic bezesporu patří MUDr. Karel Podzemský (* 1894, † 1969)
  • MUDr. Karel Podzemský Typ: PDF dokument, Velikost: 91.17 kB

Perličky z lidické farní kroniky

„Máry“

  • Z pozoruhodných obyvatel bývalých Lidic zaslouží vzpomínku i paní Marie Kovařovská
  • Připravila paní Miloslava Kalibova
  • „Máry“ Typ: PDF dokument, Velikost: 61.34 kB

Václav Stříbrný – český botanik v Bulharsku

POVÁLEČNÝ ŽIVOT V LIDICÍCH