Menu
Obec Lidice
Lidice

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, GEOPORTÁL, ROZVOJ OBCE

Územní plán Lidic – úplné znění po změně č. 1

 

Změna č. 1 ÚP Lidic

 

Zpráva o uplatňování ÚP Lidic od vydání

 

Územní plán Lidic 2013